O przyszłości logistyki i transportu w Mogyoród – konferencja Grupy Wyszehradzkiej

O przyszłości logistyki i transportu w Mogyoród – konferencja Grupy Wyszehradzkiej

15 czerwca na Węgrzech w miejscowości Mogyoród pod Budapesztem na torze formuły 1 Hungaroring miała miejsce konferencja „V4 Logistics Forum”. W konferencji wzięli udział przedstawiciele rządów Węgier, Słowacji, Czech i Polski, a także osoby reprezentujące biznes – przedstawiciele przewoźników drogowych i kolejowych, spedytorów, drogowców, firm sektora finansowego, producentów pojazdów, dystrybutorów paliw i wielu innych segmentów gospodarki związanych z rynkiem logistycznym.

Na konferencji byli także przedstawiciele TLP. Z dość dużą ciekawością wysłuchaliśmy wystąpień wysokich urzędników Grupy Wyszehradzkiej. Do najciekawszych należały dwa – Pétera Szijártó węgierskiego Ministra Spraw Zagranicznych i Handlu oraz Adriana Mazura dyrektora z polskiego Ministerstwa Infrastruktury. Obaj w swoich wystąpieniach – obok dosyć szeroko poruszanych wątków dotyczących węgierskich i polskich inwestycji w zakresie infrastruktury transportowej służącej pogłębieniu współpracy gospodarczej w regionie – nawiązali do niekorzystnego wyniku głosowania w Parlamencie Europejskim, odrzucającego propozycję wyłączenia międzynarodowych przewozów drogowych z delegowania.

Niestety w wystąpieniach czeskiego wiceministra transportu wątek ten praktycznie nie istniał. A słowacka wiceminister dość długo omawiała uzasadnienie Pakiet Mobilności obszernie cytując stanowisko przedstawione przez Komisję Europejską podczas ubiegłorocznej prezentacji projektu. Miejmy nadzieję, że nie wynikało to z dystansu do walki o przyszły rynek międzynarodowego transportu drogowego, a było jedynie odzwierciedleniem faktu, iż na konferencję przyjechali z Czech i Słowacji urzędnicy nie zajmujący się bezpośrednio tą problematyką.

Po wystąpieniach urzędników najciekawszymi punktami programu były trzy dyskusje panelowe. Dotyczyły one kolejno:

  • znaczenia korytarza transportowego północ-południe w transporcie europejskim
  • przyszłości branży transportowej w aspekcie alternatywnych źródeł energii dla transportu towarowego
  • inteligentnej logistyki i innowacyjnych rozwiązań w zakresie autonomicznych technologii i inteligentnych systemów transportu

 

 

Opracował: Maciej Wroński

Translate »