„Uwalnianie Rynku przestaje być filarem integracji europejskiej” – te słowa Ministra Konrada Szymańskiego padły w toku debaty o przyszłości rynku wewnętrznego, która odbyła się 7 września br. w ramach corocznej edycji Narady Ambasadorów. Transport i Logistyka Polska, w toku tej debaty, przedstawiła problematykę europejską związaną z ryzykiem przyjęcia modelu delegowania w transporcie międzynarodowym oraz wpływu proponowanych zmian prawnych w zakresie socjalnym na gospodarkę europejską.

Narada Ambasadorów jest corocznym spotkaniem ponad 70 ambasadorów i kierowników przedstawicielstw dyplomatycznych reprezentujących Polskę na wszystkich kontynentach oraz przy organizacjach międzynarodowych.

O Naradzie Ambasadorów:

http://msz.gov.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/narada_ambasadorow_2017

Tegoroczna Narada Ambasadorów była poświęcona sprawom europejskim, w tym kwestii rynku wewnętrznego UE i Brexitu. Nie mogło zabraknąć transportu międzynarodowego, który, jak zauważyła Minister Justyna Skrzydło, jest swoistym języczkiem u wagi w ostatnich debatach europejskich.

W panelu „Przyszłość rynku wewnętrznego – wyzwania i perspektywy rozwoju w świetle planów KE i działań podejmowanych przez państwa członkowskie”, niezależnie od TLP, swoje stanowisko przedstawili Minister Konrad Szymański, Minister Jerzy Kwieciński oraz Minister Justyna Skrzydło.

Moderatorem debaty była Dyrektor Katarzyna Wiatr (MSZ).

Poza wymianą cennych uwag oraz informacji w przedmiocie rozwoju rynku wewnętrznego i aktualnych problemów polityczno-prawnych związanych z jego funkcjonowaniem, paneliści zgodnie stwierdzili, iż mamy do czynienia tworzeniem nowych, pozataryfowych barier w funkcjonowaniu na wspólnym rynku wewnętrznym UE. Najbliższe miesiące będą okresem wzmożonej pracy, by proponowane nowe ustawodawstwo europejskie i populistyczne hasła polityczne nie przesądziły o zniknięciu z rynków UE transportu międzynarodowego.

TLP oraz pozostali członkowie Sojuszu na Rzecz Przyszłości Transportu aktywnie włączają się w prace i debaty na poziomie krajowym i europejskim, by uchronić transport międzynarodowy przed nieodpowiedzialnymi propozycjami prawnymi, opartymi na braku ugruntowanej wiedzy o transporcie i funkcjonowaniu europejskiej gospodarki.

Opracowała:

Joanna Jasiewicz