O ZAŁOŻENIACH „STRATEGII MORAWIECKIEGO” W TRANSPORCIE MIĘDZYNARODOWYM W AMBASADZIE LUKSEMBURGA

O ZAŁOŻENIACH „STRATEGII MORAWIECKIEGO” W TRANSPORCIE MIĘDZYNARODOWYM W AMBASADZIE LUKSEMBURGA

„Polski trucking rozwijał się bez przeszkód przez wiele lat. Próg wejścia był niski, a położenie geograficzne dogodne. Polscy truckersi opanowali 25% rynku europejskiego” – tak o polskim transporcie drogowym opowiadał Juliusz Skurewicz z Polskiej Izby Spedycji i Logistyki podczas trzeciego polsko-luksemburskiego okrągłego stołu o logistyce. Nie obyło się bez rozważań o Pakiecie Mobilności oraz delegowaniu pracowników.

Debata o polskim i luksemburskim sektorze logistyki była okazją do refleksji nad zagrożeniami legislacyjnymi sektora transportu i logistyki. Pośród projektów budzących najwięcej wątpliwości wymieniono Pakiet Mobilności, dyrektywę o pracownikach delegowanych, ustawę o monitorowaniu transportu czy ostatnią nowelizację ustawy o transporcie drogowym. Była też szansa na zaprezentowanie zarysu strategii rozwoju transportu i logistyki w ramach tzw. Strategii Morawieckiego. Do grudnia br. powstanie projekt nowej strategii rozwoju transportu (STR) „Zrównoważony transport”, który prócz kontynuacji wybranych założeń dotychczasowej strategii ma przewidywać:

–  utrzymanie oraz rozwój dostępności transportu

– zrównoważony terytorialnie rozwój transportu. Ma to też obejmować wyrównanie inwestycji w   dotychczas nierozwijane rodzaje transportu jak transport śródlądowy;

– Rozwój infrastruktury, w tym infrastruktury punktowej oraz najważniejszych portów RP (położenie silnego nacisku na dostęp do terminali).

Z pewnością TLP aktywnie włączy się w prace nad strategią.

Opracowała:

Joanna Jasiewicz

 

 

Translate »