Obrady EPSCO – bieżącej relacji część 3

Obrady EPSCO – bieżącej relacji część 3

Od godziny 17.05 miała być wznowiona dyskusja ministrów pracy państw członkowskich UE w przedmiocie delegowania, w tym delegowania w transporcie. O 17.33 udało się wrócić do rozmów.

Tuż przed przerwą Komisarz UE ds Zatrudnienia Marianne Thyssen przedstawiła uczestnikom propozycję tekstu deklaracji Komisji Europejskiej w przedmiocie transportu oraz innych zabezpieczeń wspólnego rynku przed nieprawidłowościami. Tekst deklaracji nie jest znany. Z wypowiedzi Komisarz Thyssen wiemy, że Komisja Europejska opowiada się za inicjatywą utworzenia Europejskiej Inspekcji Pracy oraz szerokiego wykorzystania Platformy Pracy Nielegalnej. Nie znamy propozycji dot. transportu międzynarodowego.

Po dłuższych obradach, głównie nad sytuacją transportu międzynarodowego, prezydencja estońska zaproponowała brzmienie „dyrektywa będzie mieć zastosowanie do sektora transportu drogowego od wejścia w życie dyrektywy(legislacji)”. Nie jest jasne o jaki akt legislacyjny chodzi – czy wejście w życie rewizji dyrektywy o delegowaniu pracowników, dyrektywy zmieniającej dyrektywę o delegowaniu ujętą w Pakiecie Mobilności czy też sam Pakiet Mobilności.

Grupa Wyszehradzka wyraziła sprzeciw wobec deklaracji KE oraz nowego brzmienia kompromisu (brak rzeczywistego wyłączenia transportu), ku czemu skłoniły się Irlandia, Rumunia, Chorwacja, Republika Czeska, Słowacja, Łotwa .Część krajów wyraźnie wskazuje, że cześć deklaracji Komisji Europejskiej w zakresie transportu jest niejasna i niewystarczająca. Są istotne wątpliwości co do definicji transportu międzynarodowego. Padł zarzut, iż wcześniejsza deklaracja KE z 1996 roku wyłączała transport międzynarodowy. Nie jest nawet jasny status tranzytu – czy jest on delegowaniem.

Przeciwne zdanie, popierające deklarację i kompromis, ma Francja, Holandia, Belgia, Niemcy, Włochy.

Szwecja akceptuje kompromis. Hiszpania i Portugalia zachęcają do dalszych wysiłków, jak i Słowenia. Portugalia podkreśla, że delegowanie stało się synonimem oszustwa a takie skojarzenie utrzymuje się za długo w Europie.

Debaty będą toczyły się do późnych godzin wieczornych. Na razie przerwa do godz.19.00. Państwa członkowskie czekają na nowe propozycje prezydencji estońskiej w przedmiocie delegowania.

Obrady na żywo: https://video.consilium.europa.eu/en/webcast/d31e8d84-f1b0-40a2-aa55-cb4313b7485c

Zobacz cała relacje z obrad: przejdź do część IV relacji >>

Opracowała Joanna Jasiewicz

Translate »