Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa odpowiedziało pozytywnie na wystąpienie TLP z apelem o wydanie rozporządzenia ustanawiającego odznakę „Wzorowy Kierowca”.

Dyrektor Departamentu Transportu Drogowego Bogdan Oleksiak poinformował nas w swoim piśmie, iż resort w najbliższym czasie rozpocznie prace legislacyjne nad projektem rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków nadawania odznaki „Wzorowy kierowca”, trybu przedstawiania wniosków, wzoru odznaki, trybu jej wręczania i sposobu noszenia.

Dodał też, iż resort docenia pracę kierowców, od której zależy funkcjonowanie całej gospodarki narodowej. Tym samym obecne kierownictwo Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa nadrabia lata zaniechań swoich poprzedników. Przypomnieć w tym miejscu należy, iż obowiązek wydania tego rozporządzenia ciąży na ministrze właściwym w sprawach transportu od 2012 r.

Pismo dyr. Bogdana Oleksiaka