Rzecznik generalny Wahl zaproponował, by Trybunał Sprawiedliwości oddalił skargę Austrii skierowaną przeciwko nowej niemieckiej opłacie za korzystanie z autostrad w sprawie C-591/17 Austria / Niemcy.

Przypomnijmy, że w 2015 r. Niemcy przyjęły ustawę przewidującą pobór opłaty za korzystanie z dróg federalnych przy użyciu pojazdów o masie poniżej 3.5 ton, tak zwanej „opłaty infrastrukturalnej”.

W przypadku pojazdów zarejestrowanych w Niemczech (pojazdy krajowe) opłata powinna być wniesiona przez właściciela pojazdu z góry w formie rocznej winiety.

Dla pojazdów zarejestrowanych za granicą obowiązek uiszczenia opłaty infrastrukturalnej opłatę wnosi właściciel lub kierowca z chwilą pierwszego skorzystania z takich dróg po przekroczeniu granicy państwa.

Opłata ma być wnoszona w formie winiety: dziesięciodniowej, dwumiesięcznej i rocznej. Jej wysokość uzależniona jest od okresu wa[no]ci, pojemności silnika, rodzaju silnika i klasy emisji i wynosi od 2,50 EUR do 130 EUR.

Opinia Rzecznika nie jest oczywiście wiążącym rozstrzygnięciem, niemniej TSUE w większości przypadków w swoich wyrokach podziela zdanie rzecznika.

 

 

Maciej Wroński