Zależy mi na tym, aby polskie przedsiębiorstwa transportowe, a wraz z nimi ich pracownicy i cała gospodarka, faktycznie czerpały korzyści z możliwości, jakie oferuje jednolity rynek unijny – mówi Premier Mateusz Morawiecki w wywiadzie, który udzielił redakcji Transport Manager. – Problem kondycji transportu nie jest problemem sektorowym. Transport, w tym przede wszystkim transport drogowy, znajduje się w centrum uwagi całego rządu, ze względu na swe znaczenie dla polskiej gospodarki. W rozmowach z naszymi partnerami z UE nie mówimy jednak wyłącznie o gospodarce krajowej. Wskazujemy na argumenty, które mogą mieć znaczenie dla całej UE. Próbujemy uświadomić naszym kolegom, że ochrona partykularnych interesów jest taktyką krótkowzroczną. Utrudnianie dostępu do rynku przewozów, do czego de facto prowadzą działania podejmowane przez niektóre państwa, doprowadzi do wzrostu cen w pozostałych segmentach gospodarki. Na końcu łańcucha jest konsument – ten wątek zdaje się być ignorowany przez niektóre kraje. Zmiany zmierzające do ograniczenia swobody świadczenia usług oraz działalności przewoźników z niektórych państw na rynku unijnym muszą zostać odrzucone, jako nieefektywne ekonomicznie i niesłużące europejskiej gospodarce oraz interesom konsumentów. Opowiadamy się za usprawnieniem funkcjonowania transportu drogowego oraz znoszeniem zbędnych barier administracyjnych i finansowych istniejących w sektorze.

Cały wywiad: http://www.transport-manager.pl/2017/12/13/wiemy-o-co-toczy-sie-gra/