6 kwietnia br. zespół TLP spotkał się z Ministrem Infrastruktury. Celem spotkania była dyskusja odnośnie prac nad wprowadzanym przez Komisję Europejską pakietu mobilności oraz omówienia możliwości negocjacyjnych Polski.

Podczas spotkania Minister Adamczyk poinformował, że systematycznie spotyka się ze swoimi odpowiednikami z innych państw, w tym m.in. Niemiec, Francji czy Estonii. – Obecnie obserwuje się zastój w negocjacjach prowadzących do przyjęcia zmian proponowanych przez KE. Istnieją różnice w podejściu poszczególnych państw członkowskich i niezbędne jest wypracowanie rozwiązania, które będzie kompromisem uwzględniającym uwagi zgłaszane przez państwa członkowskie. Państwa zachodniej Europy mają całkowicie odmienne podejście od państw Europy środkowo-wschodniej – mówił Ministrem Infrastruktury.

Andrzej Adamczyk Minister Infrastruktury
fot.TLP: Andrzej Adamczyk Minister Infrastruktury

W trakcie dyskusji Maciej Wroński Prezes TLP przedstawił stanowisko związku dotyczące minimalnych oczekiwań wobec przepisów szczegółowych określających zasady stosowania przepisów o delegowaniu do transportu drogowego. Zaprezentowane stanowisko obejmowało kwestie warunków brzegowych dla wytycznych negocjacyjnych w obszarach:

  • wykonywania przewozów tranzytowych, kabotażowych oraz dwustronnych;
  • zakresu szczegółowych wyłączeń z przepisów o delegowaniu, w tym określenia zasad naliczania i liczby dni, w których kierowca nie podlegałby dyrektywie o pracownikach delegowanych,
  • okresów przejściowych w stosowaniu dyrektywy o delegowaniu,
  • przepisów socjalnych dotyczących regularnych i skróconych odpoczynków tygodniowych;
  • przepisów socjalnych dotyczących okresów jazdy i wypoczynku, w kontekście powrotu kierowcy do domu.
Prezes TLP Maciej Wroński
fot. TLP: Prezes TLP Maciej Wroński

W trakcie spotkania Prezes Wroński zaproponował również włączenie pojazdów o DMC poniżej 3.5 tony w zakres stosowania przepisów rozporządzenia 561/2006 przy jednoczesnym braku wymogu posiadania licencji wspólnotowej.  Wskazał również, że w oparciu o już istniejące prawo można skutecznie identyfikować „letter box companies”. Wystarczy prawidłowa praca krajowych służb kontrolnych. Dlatego dodatkowa legislacja w tym zakresie nie jest potrzebna, a ewentualna próba jej wprowadzenia odbije się na uczciwych przewoźnikach. Maciej Wroński sprzeciwił się planom zmian rozporządzenia 165/2014 w zakresie skrócenie okresu wejścia w życie nowych, inteligentnych tachografów oraz planowanemu obowiązkowi ich instalacji również w pojazdach wykonujących jedynie przewozy krajowe.

Oprcacował:

Artur Kalisiak