W najnowszym raporcie NIK potwierdziła skalę podnoszonego przez TLP od kilku lat problemu – system legalizacji pracy cudzoziemców w Polsce jest nieefektywny. Jak czytamy w raporcie „niewłaściwa obsługa w urzędach wojewódzkich prowadzić może do istotnego zniechęcenia cudzoziemców, którzy potencjalnie podjęliby legalną i długotrwałą pracę. Konkurencyjność innych krajów, a także coraz większe możliwości podejmowania w nich pracy mogą prowadzić do odpływu cudzoziemców z polskiego rynku pracy.”

Mamy nadzieję, że nasze apele wzmocnione raportem NIKu przyniosą poprawę i skrócony czas oczekiwania na dokumenty przy zatrudnianiu i legalizacji pobytu cudzoziemców, który jest obecnie jedną z najczęściej wskazywanych barier rozwojowych dla przedsiębiorców.

Czytaj więcej: https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/panstwo-niegotowe-na-cudzoziemcow.html