Jeszcze nie ucichły echa rozmów w Radzie UE – Radzie EPSCO w sprawie tzw. „kompromisu” w sprawie zmian w dyrektywie o delegowaniu pracowników a Parlament Europejski już dał zielone światło na dalsze rozmowy w tym temacie.

Jak czytamy w bardzo lakonicznym dzisiejszym komunikacie prasowym Parlamentu Europejskiego, Parlament na sesji plenarnej nie sprzeciwił się decyzji Komitetu ds Zatrudnienia Parlamentu Europejskiego do rozpoczęcia negocjacji z Radą UE, co oznacza zielone światło na rozpoczęcie rozmów przez komitet z ministrami pracy w UE występującymi w toku posiedzenia Rady UE-Rady ESPCO.

Link: http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20171020IPR86571/posting-of-workers-ep-ready-to-start-negotiations-with-member-states

Czy możemy się spodziewać bardziej socjalnych zmian, kosztem jednolitego rynku i swobody świadczenia usług? Już najbliższe dni, tygodnie pokażą czy będzie jeszcze gorzej.

Opracowała Joanna Jasiewicz