14 czerwca br., na wniosek części europosłów odbyło się głosowanie w Parlamencie Europejskim nad przyszłością transportu międzynarodowego.

Podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego przeprowadzono głosowanie nad korzystnym dla transportu raportem Komitetu ds. Transportu PE z 4 czerwca. Mimo licznych obaw branży oraz ataków związków zawodowych zwyciężył rozsądek. Jest szansa na uratowanie transportu międzynarodowego przed nadmierną biurokracją oraz sztucznym modelem pracy dla kierowców– komentuje Maciej Wroński, Prezes TLP.

Wszystkie oczy zwrócone teraz ku Radzie UE (rada przedstawicieli państw członkowskich), która mimo znaczących rozbieżności między państwami UE może znajdzie funkcjonalny kompromis i poprze raport Komisji ds. Transportu, zatwierdzony przez większość europosłów.

Zobacz komentarz Prezesa TLP – Macieja Wronskiego.