Kolejny krok ku wprowadzeniu zasady równej płacy za równą pracę stał się faktem. Parlament Europejski podczas sesji plenarnej 29 maja br. przegłosował zmiany w dyrektywie o delegowaniu pracowników. Do zamknięcia procedury legislacyjnej potrzebny jeszcze głos Rady UE.

Przypomnijmy, powołując się na dane Rady UE (oświadczenie z 11/04/2018), że nowelizacja przewiduje następujący rozwiązania:

  • Wynagrodzenie będzie liczone od 1. dnia oddelegowania, dzięki czemu pracownicy delegowani będą korzystać z tych samych przepisów o wynagrodzeniach co pracownicy miejscowi. Doprecyzowano również przepisy o dodatkach
  • Wprowadzono możliwość delegowania długoterminowego. Po upływie 12 miesięcy oddelegowanie pracownika będzie uznawane za „długoterminowe” (z możliwością przedłużenia o 6 miesięcy – o ile usługodawca przedstawi uzasadnioną notyfikację). Po tym okresie pracownik delegowany będzie podlegał prawie wszystkim przepisom prawa pracy obowiązującym w państwie przyjmującym
  • Zwiększy się liczba potencjalnych układów zbiorowych mogących obowiązywać w państwach członkowskich, które mają system uznawania za powszechnie stosowane układów zbiorowych lub orzeczeń arbitrażowych. Układy zbiorowe będzie można stosować do pracowników delegowanych nie tylko w budownictwie, jak to miało miejsce do tej pory, ale we wszystkich sektorach i branżach.
  • Agencje pracy tymczasowej mają zapewnić pracownikom delegowanym takie same warunki jak pracownikom tymczasowym zatrudnionym w państwie członkowskim, w którym wykonywana jest dana praca
  • Zacieśni się współpraca w zwalczaniu oszustw i nadużyć związanych z delegowaniem
  • Jeżeli chodzi o międzynarodowy transport drogowy, przepisy dyrektywy zaczną obowiązywać, gdy wejdzie w życie przygotowywana legislacja sektorowa
  • Termin transpozycji i data rozpoczęcia stosowania to 2 lata od dnia wejścia dyrektywy w życie.

Czy wszystkie te zasady zostaną zastosowane do transportu i w jakim zakresie, o tym zadecydują ostatecznie prace nad Pakietem Mobilności. Walka o transport trwa.

Opracowanie Joanna Jasiewicz