Pismo TLP w sprawie niemieckiej płacy minimalnej do Przewodniczącego Komisji Europejskiej