Nawiązując do pojawiającymi się na stronach internetowych różnych informacji na temat zmian w zakresie rozliczania kierowców międzynarodowych we Francji oraz do publikacji na stronie francuskiego ministerstwa informacji o zmianie stawek wynagrodzeń minimalnych (23 październik 2017) poniżej przedstawiamy uporządkowane informacje w tym zakresie.

Dekret z 7 kwietnia 2016 roku (dekret wykonawczy to tzw. Ustawy Macrona/ Loi Macron) o dostosowaniu tytułu VI księgi II pierwszej części kodeksu pracy do firm transportowych delegujących pracowników transportu drogowego i żeglugi śródlądowej w kraju zmieniającego kodeks transportu (Décret n° 2016-418 du 7 avril 2016 adaptant le titre VI du livre II de la première partie du code du travail aux entreprises de transport détachant des salariés roulants ou navigants sur le territoire national et modifiant le code des transports) miał na celu dostosowanie niektórych przepisów kodeksu pracy do spółek mających siedzibę poza Francją, delegujących pracowników do Francji, aby uwzględniać specyfikę sektora transportu międzynarodowego. Nie regulował on wysokości stawek. Był to dekret, który wprowadzał model delegowania w transporcie.

W znacznym uproszeniu, stawki wynagrodzeń są uregulowane w porozumieniu zbiorowym i zostały nieznacznie zmienione porozumieniem z 7 kwietnia 2017. Porozumienie weszło w życie 1 maja br. a nie w dniu publikacji na stronie francuskiego Ministerstwa.

Fakt, iż zostało opublikowane na stronie ministerstwa dopiero 23 października br. nie ma wpływu na datę wejścia w życie zmian tj. 1 maja br.

Porozumienie z 7  kwietnia 2017 roku dotyczące wynagrodzeń ustalanych w drodze układów zbiorowych (Accord du 7 avril 2017 relatif aux rémunérations conventionnelles) („Porozumienie”) reguluje aktualne stawki dla transportu towarów – kierowców międzynarodowych w transporcie drogowym towarów, które prezentujemy poniżej.

Z powyższej tabeli wynika, iż nie uległy zmianie stawki w pierwszej grupie (9,77 EUR) – zmiana dotyczy współczynnika 150M.

Link do Porozumienia: https://www.astr.fr/download/trm_pratique/remunerations_conventionnelles_trm/Accord-du-7-avril-2017.pdf

Zwracamy uwagę, że we francuskim obrocie prawnym funkcjonuje także załącznik nr 108 z 18 kwietnia 2017 roku (Avenant n° 108 du 18 avril 2017 relatif à l’annexe I « Salaires ouvriers ») („Załącznik”) do aneksu 1 krajowego zbiorowego porozumienia w sprawie transportu drogowego i działalności pomocniczej z dnia 21 grudnia 1950 roku (Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950) („Załącznik”). Załącznik reguluje wynagrodzenia w zakresie transportu osób.

Szczegóły także na stronie Ministerstwa: https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/formalites-declaratives-applicables-au-detachement-dans-transport-routier

Opracowanie: Joanna Karkoszka & Joanna Jasiewicz