Sukces polskich przewoźników w Brukseli. Po skardze Związku Pracodawców „Transport i Logistyka Polska” na wprowadzoną w Austrii płacę minimalną, Komisja Europejska wszczyna postępowanie o naruszenie unijnego prawa. Może ono zakończyć się pozwaniem Austrii do unijnego Trybunału Sprawiedliwości.

Cały materiał: http://www.rmf24.pl/