Danuta Jazłowiecka wraz ze swoim zespołem Margaretą Przybyłą i Iwoną Kasprzyk-Sową podziękowała firmom członkowskim oraz całemu zespołowi TLP za lata współpracy. Europoseł nie wzięła udziału w tegorocznych wyborach do Parlamentu Europejskiego.

My również pragniemy podziękować Pani Europoseł oraz Zespołowi za wrażliwość na problemy polskiej branży transportowej, merytoryczne podejście, żarliwość, z jaką broniłyście konkurencyjności przedsiębiorstw i równego dostępu do unijnego rynku, a także za godziny wspólnie spędzone na dyskusjach i wypracowywaniu rozwiązań. Żałujemy, że Pani Europoseł podjeła decyzję o zakończeniu swojej pracy w Parlamencie Europejskim, będzie nam z pewnością brakowało jej aktywności, pracowitości i oddania sprawie polskich przedsiębiorców.