13 grudnia br. w Warszawie wręczone zostały statuetki „Skrzydła Transportu” – wyróżnienie przyznawane przez organizację „Transport i Logistka Polska” osobom, które w sposób szczególny wspierają rozwój polskiego sektora transportu.

Sukces branży był i jest możliwy dzięki determinacji przedsiębiorców, ale także wsparciu różnych osób i środowisk. TLP dostrzega ich rolę w przezwyciężaniu wyzwań przed którymi staje branża. To dzięki ich działalności branża dostaje skrzydeł, którymi w sposób symboliczny TLP uhonorowało wyróżnione osoby.

Mijający rok upływa pod znakiem wielu wyzwań o charakterze legislacyjnym, w szczególności na walce o korzystny dla branży kształt Pakietu Mobilności, która była naszym priorytetem.  Liczba raportów, analiz, wniosków, spotkań w Brukseli oraz w Warszawie z kluczowymi politykami i urzędnikami najlepiej pokazuje skalę determinacji TLP w tej walce. W tym zakresie nieocenione było wsparcie polskich europosłów, w tym dwójki laureatów „Skrzydeł Transportu”, którzy nie tylko na bieżąco współpracowali z TLP wsłuchując się w głos branży, ale również zgłaszali liczne poprawki do projektów. W trakcie prac nad „Pakietem Mobilności” polski rząd reprezentowany był głównie przez Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka, który podczas licznych spotkań uzgadniał stanowisko rządu z branżą, a także budował szersze porozumienie pomiędzy rządami państw Europy Środkowo-Wschodniej. Pragniemy podkreślić, że wyróżnienia przyznanie w kategorii Polityk Roku są podziękowaniem za wieloletnią współpracę na rzecz branży, zarówno w Parlamencie, jak i w rządzie. Obaj wyróżnieni w swojej pracy parlamentarnej skupiali się na zagadnieniach branży transportowej.

Statuetki w kategorii „Polityk Roku” otrzymali:

 

Minister Infrastruktury
Andrzej Adamczyk

 

 

 

 

Poseł Jerzy Polaczek
Zastępca Przewodniczącego
Komisji Infrastruktury Sejmu RP

 

 

 

STATUETKI W KATEGORII „EUROPOSEŁ ROKU” OTRZYMALI:

 

Europoseł
Kosma Złotowski

 

 

 

 

Europoseł
Elżbieta Łukacijewska