POLSKA – BIAŁORUŚ: KONTYNGENT ZEZWOLEŃ 2020 UZGODNIONY

POLSKA – BIAŁORUŚ: KONTYNGENT ZEZWOLEŃ 2020 UZGODNIONY

23-24 września br., w Brześciu, obradowała polsko-białoruska komisja mieszana ds. międzynarodowych przewozów drogowych. W trakcie długich i trudnych negocjacji ustalony został kontyngent zezwoleń na rok 2020. Wyniesie on po 199 000 zezwoleń dla każdej ze stron. Zachowany został więc poziom kontyngentu obowiązujący w bieżącym roku.

Strona białoruska wnioskowała o znaczne zwiększenie kontyngentu oraz przyznanie dodatkowych zezwoleń jeszcze na rok 2019. Przewodniczący polskiej delegacji Bogdan Oleksiak, Dyrektor Departamentu Transportu Drogowego w ministerstwie infrastruktury mówił natomiast o obniżeniu kontyngentu. „Nie możemy dopuszczać do nierówności i dysproporcji w poziomie wykorzystania zezwoleń przez oba kraje” – podkreślał Oleksiak. Podział zezwoleń również pozostał niezmieniony, tj. 170 000 zezwoleń ogólnych, 22 000 zezwoleń tranzytowych oraz 7 000 zezwoleń kraje trzecie.

TLP zwróciło z kolei uwagę na przegłosowane przez Parlament Europejski zmiany przepisów w ramach pakietu mobilności uniemożliwią praktycznie polskim przewoźnikom wykonywanie przewozów typu cross-trade. Natomiast ograniczenia te w dużo mniejszym stopniu dotyczyć będą przewoźników z Białorusi.

Polska konsekwentnie kontynuuje politykę utrzymywania niższej ilości zezwoleń dla krajów spoza UE.

Przed nami jeszcze niezwykle trudne negocjacje z Ukrainą, które odbędą się najprawdopodobniej w przyszłym miesiącu.

Opracował:
Artur Kalisiak
Koordynator ds. Projektów Strategicznych TLP

Translate »