Polska walczy dziś w obronie swobód unijnych – zadeklarował Morawiecki na spotkaniu w firmie „Chomar”

Polska walczy dziś w obronie swobód unijnych – zadeklarował Morawiecki na spotkaniu w firmie „Chomar”

2 października 2017 r. Wicepremier Mateusz Morawiecki odwiedził firmę „Chomar sp. z o.o.” (członka TLP). Odwiedziny Premiera były okazją do rozmów o transporcie drogowym i jego problemach, w których wzięli udział Rafał Choma Prezes spółki i Maciej Wroński reprezentujący Związek pracodawców Transport i Logistyka Polska.

Dyskutowaliśmy o obecnych problemach wynikających z protekcjonizmu państw „starej Unii”, o projektach Komisji Europejskiej w zakresie delegowania pracowników i Pakietu Mobilności, braku kierowców na rynku pracy, problemach związanych z zatrudnianiem cudzoziemców (zaświadczenia A1) oraz niektórych krajowych rozwiązaniach prawnych utrudniających życie polskim przewoźnikom. Premier z zainteresowaniem wysłuchał naszych opinii i obiecał wsparcie w rozwiązaniu najbardziej palących problemów.

Po rozmowach w hali magazynowej firmy „Chomar” zorganizowano konferencję prasową, na której Wicepremier krytycznie odniósł się do proponowanych zmian w zakresie delegowania pracowników.

Wszelkie ograniczenia, tego typu jak działania w ramach pakietu mobilnego czy dyrektywy o pracownikach delegowanych, nie służą rozwojowi gospodarki – powiedział Morawiecki.

Premier zadeklarował, iż polskie władze będą działały na rzecz wypracowania w Brukseli rozsądnego kompromisu umożliwiającego funkcjonowanie wspólnego jednolitego rynku transportu drogowego.

Translate »