Francja: Nie będzie opłaty 40 EUR od rejestracji pracowników w SIPSI – potwierdzenie wcześniejszych wiadomości.

Nowe francuskie przepisy,a konkretnie dekret nr 2018-82 z 9 lutego 2018 roku (opublikowany 11 lutego), potwierdzają, że znosi się przepisy, które nakładały na pracodawców zagranicznych delegujących pracowników do Francji, obowiązek wniesienia opłaty 40 EUR za każde zaświadczenie o delegowaniu. Choć obowiązek ten nie był realizowany z uwagi na brak wszystkich przepisów wykonawczych, to z pewnością zamyka dyskusję o nowych francuskich obciążeniach finansowych związanych funkcjonowaniem na wspólnym rynku UE.  Czekamy jednak na nowe francuskie rozporządzenia dotyczące delegowania pracowników, które mają zostać wydane w ramach głębokiej reformy prawa, w tym prawa pracy, która jest dokonywana we Francji od 2017 roku.

 

Opracowała Joanna Jasiewicz