Powstał raport Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa na temat dyskryminacyjnych działań państw EU-15

Powstał raport Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa na temat dyskryminacyjnych działań państw EU-15

Na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa powstał raport oceniający działania państw EU-15 wdrażających płacę minimalną dla zagranicznych kierowców wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe. Główne założenia raportu zostały przedstawione na konferencji, która miała miejsce 8 lutego 2017 r. w MIiB.

MJSMJSK10

Według raportu w 17 państwach UE płaca minimalna jest dużo niższa niż minimalny poziom wynagrodzenia przyjęty w ustawie MiLoG, a dumping socjalny jest wymówką w obronie pozycji konkurencyjnych i budowie Europy dwóch prędkości. Wprowadzone przepisy o płacach minimalnych mogą przyczynić się do powiększenia szarej strefy w UE. Z analiz wynika, że wprowadzenie niekorzystnych dla m.in. polskich przedsiębiorców rozwiązań spowodowało w 2016 r. wzrost szarej strefy w UE o 1,4 mld euro, eksperci szacują, że wartość ta będzie rosła w kolejnych latach. W ocenie autorów raportu wprowadzone m.in. przez Niemcy i Francję regulacje wydają się być bezpośrednio sprzeczne z art. 56 i art. 58 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, naruszając zasadę swobody świadczenia usług.

Więcej na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

Translate »