PRACE NAD PAKIETEM MOBILNOŚCI POWOLI DOBIEGAJĄ KOŃCA

PRACE NAD PAKIETEM MOBILNOŚCI POWOLI DOBIEGAJĄ KOŃCA

Dzisiaj na spotkaniu Rady UE ds. Edukacji została zatwierdzona tzw. Umowa Polityczna dot. Pakietu Mobilności, która jest stanowiskiem Rady UE przyjętym w tzw. pierwszym czytaniu.

Nie oznacza to jednak końca procesu decyzyjnego związanego z Pakietem Mobilności, ponieważ po przyjęciu stanowiska przez Radę, Parlament Europejski od momentu poruszenia tej kwestii na sesji plenarnej (może to już być 9-12 marzec br.), będzie miał 3 miesiące na ustosunkowanie się do stanowiska Rady z pierwszego czytania.

Adam Dorywalski
Stały Przedstawiciel TLP przy UE

Translate »