Dzisiaj na spotkaniu Rady UE ds. Edukacji została zatwierdzona tzw. Umowa Polityczna dot. Pakietu Mobilności, która jest stanowiskiem Rady UE przyjętym w tzw. pierwszym czytaniu.

Nie oznacza to jednak końca procesu decyzyjnego związanego z Pakietem Mobilności, ponieważ po przyjęciu stanowiska przez Radę, Parlament Europejski od momentu poruszenia tej kwestii na sesji plenarnej (może to już być 9-12 marzec br.), będzie miał 3 miesiące na ustosunkowanie się do stanowiska Rady z pierwszego czytania.

Adam Dorywalski
Stały Przedstawiciel TLP przy UE