Zarówno 19 lipca jak i 23 lipca odbyły się nieformalne spotkania ministrów pracy (EPSCO) dotyczące aktualnych kwestii socjalnych w Unii Europejskiej. Spotkania były poświęcone między innymi wypracowaniu wspólnego programu prezydencji estońskiej, bułgarskiej (I poł. 2018) i austriackiej (II poł. 2018) (tzw. Program Trio).

Przejdź do Program Trio w załączeniu >>

Zapis debat: https://www.eu2017.ee/videos?page=2

Estonia, Bułgaria i Austria zamierzają się koncentrować na kwestiach związanych z równością mężczyzn i kobiet w zatrudnieniu, równowagą między życiem zawodowym a życiem prywatnym, w tym także równowagą między potrzebami pracodawców i pracowników. W Programie odnajdujemy także postulaty dotyczące znoszenia barier na rynku wewnętrznym, pogłębiania strefy Euro jak i bardziej sprawiedliwych warunków pracy. Nie bez znaczenia jest także rozwijanie Europejskiego Filaru Praw Socjalnych o którym pisaliśmy w naszych wcześniejszych notatkach.

Program Trio nie odnosi się wprost do kwestii delegowania, tym bardziej delegowania pracowników w transporcie międzynarodowym. Branża transportu oczekuje jednak od nowej prezydencji wyważonego podejścia do ww kwestii, które z jednej strony będzie odzwierciedlało zmieniające się potrzeby pracowników wysoko mobilnych ale i szanowało swobodę świadczenia usług, która jest jedną z podstaw funkcjonowania Rynku Wewnętrznego UE.

Opracowała:

Joanna Jasiewicz