Pod koniec kwietnia organizacje przedsiębiorców sektora transportu drogowego z Polski, Bułgarii, Chorwacji i Rumunii, zawarły porozumienie o współpracy, na mocy którego będą wspólnie działać przeciw „złym” zmianom w prawie unijnym.

Jakie mogą być te „złe” zmiany? Oczywiście powrócił (i powraca) m.in. temat dyrektywy o delegowaniu pracowników, a także nowe tzw. „Inicjatywy Drogowe”, które będą przedmiotem najbliższych prac Komisji Europejskiej w dziedzinie transportu.

Organizacjami, które postanowiły wzajemnie się wspierać są Transport i Logistyka Polska, bułgarska Union of International Haulers SMP, chorwacka Association of the Croatian Road Carriers oraz rumuńska The Romanian Association for International Road Transports. Chęć przystąpienia do porozumienia wyraziło również obecne na spotkaniu stowarzyszenie z Litwy – The Lithuanian National Road Carriers’ Association LINAVA.

Cały materiał: http://www.pgt.pl/