W siedzibie Parlamentu Europejskiego, w Brukseli, odbyło się dziś głosowanie Komisji Transportu i Turystyki PE dot. Pakietu Mobilności 1. W czasie głosowania, przed budynkiem Parlamentu, Stowarzyszenie Bułgarskich Przewoźników Drogowych zorganizowało protest, w którym udział wzięło TLP oraz zaprzyjaźnione organizacje przewoźników m.in. z Rumunii, Słowenii, Litwy i Węgier. Wynik głosowania nie jest korzystny dla przewoźników.

TLP, podobnie jak Business Europe oraz organizacje przewoźników z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, jest przeciwna rozwiązaniom proponowanym przez posłów sprawozdawców w kwestii delegowania pracowników w transporcie drogowym, dostępu do zawodu przewoźnika i rynku oraz czasu jazdy i odpoczynku kierowców. Zapisy te są sprzeczne z podstawowymi prawami UE, takimi jak wspólny rynek, swoboda świadczenia usług czy swoboda przepływu towarów.

W dzisiejszym głosowaniu Komisja TRAN przyjęła niezwykle niekorzystne przepisy dot. dostępu do rynku, w tym przepisy odnośnie kabotażu i powrotu pojazdów do siedziby przedsiębiorstwa. Odrzucone zostały sprawozdania dot. delegowania pracowników w transporcie oraz czasu jazdy i odpoczynku kierowców.

„Transport drogowy powinien być w całości wyłączony z delegowania. Wprowadzanie sztucznych i niezrozumiałych barier uniemożliwi wykonywanie większości operacji transportu międzynarodowego. Kierowcy to pracownicy wysoce mobilni, a nie delegowani. Przepisy powinny być możliwe do stosowania. Kluczowe są inwestycje w bezpieczne parkingi w całej Europie. Silny sektor transportu drogowego to silna gospodarka całej UE. Podstawowe wartości UE, jak wspólny rynek, swoboda świadczenia usług oraz swoboda przepływu kapitału powinny być respektowane” – podkreślił Artur Kalisiak w swoim wystąpieniu w trakcie protestu.

TLP w trakcie protestu rozmawiała również z europoseł Danutą Jazłowiecką, która w ramach prac w Parlamencie Europejskim odpowiedzialna jest m.in. za kwestie delegowania pracowników. Poseł Jazłowiecka od wielu lat działa na rzecz ustanowienia przepisów korzystnych dla przewoźników.

Swoją obecnością protest wsparł również minister transportu Andrzej Adamczyk, któremu TLP przekazywało swoje stanowisko odnośnie proponowanych, niekorzystnych zapisów w Pakiecie Mobilności 1.

Nie jest to jeszcze koniec prac nad Pakietem Mobilności 1. Niemniej jednak dzisiejsze głosowanie pokazało, że Europa Zachodnia jest zdeterminowana do wprowadzenia przepisów niekorzystnych dla przewoźników z Europy Centralnej i Wschodniej.

Wystąpienie przedstawiciela TLP Artura Kalisiaka