Przejrzyste i przewidywalne warunki pracy w UE – propozycja nowej dyrektywy UE

Przejrzyste i przewidywalne warunki pracy w UE – propozycja nowej dyrektywy UE

Komisja Europejska przestawiła dzisiaj wniosek o rozpoczęcie prac nad nową dyrektywą o przejrzystych oraz przewidywalnych warunkach pracy w Unii Europejskiej. Dyrektywa jest jedynym z elementów urzeczywistniania tzw. Europejskiego Filaru Praw Socjalnych oraz uzupełnia prace nad zmianami dyrektyw o delegowaniu pracowników, o pracy na część etatu oraz agencjach pracy tymczasowej.

Jednym z istotnych elementów dyrektywy jest poszerzenie obowiązków pracodawców związanych z delegowaniem pracowników jak i z pracownikami wysyłanymi za granicę. Projekt dyrektywy zakłada między innymi obowiązkowe przekazanie pracownikom delegowanym informacji o kraju oddelegowania, walucie w której będzie wypłacane wynagrodzenie, wszystkich świadczeniach gotówkowych lub w naturze, w tym dodatkach związanych z oddelegowaniem oraz kosztami podróży, zakwaterowania i wyżywienia, warunkach powrotu w raku oddelegowania , a także wynagrodzeniu do którego pracownik jest uprawniony w kraju oddelegowania oraz linku do strony internatowej krajowej (opisującej warunki pracy) kraju przyjmującego

O założeniach dyrektywy: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-5284_en.htm

Wniosek o rozpoczęcie prac nad ww. dyrektywą będzie rozpatrzony przez Parlament Europejski oraz Radę.

Jest to kolejna propozycja legislacyjna, która zmierza do budowania Europy bardziej socjalnej. Na wiosnę 2018 roku planowane jest przedstawienie kolejnych inicjatyw w formie Pakietu Sprawiedliwości Społecznej. Europa bardziej socjalna ale czy mobilna?

 

Opracowała Joanna Jasiewicz

Translate »