30 września 2017 r. członkowie „Sojuszu na rzecz przyszłości transportu”, w tym związek pracodawców „Transport i Logistyka Polska”, uczestniczyli w spotkaniu pracodawców oraz przedsiębiorców ze Słowenii. Impreza zgromadziła ponad 1500 osób. Licznie reprezentowana była słoweńska branża transportu drogowego.  W spotkaniu wzięli udział politycy, wśród których gościem specjalnym był Borut Pahor Prezydent Słowenii.

W trakcie spotkania nie mogło zabraknąć dyskusji o delegowaniu. Szczególnie ważne były rozmowy kuluarowe z przedstawicielami słoweńskich władz. Mieliśmy możliwość bezpośredniej ciekawej rozmowy z Prezydentem Słowenii. Spotkanie było okazją do wymiany wielu cennych doświadczeń i pomysłów co do przyszłości sektora transportu.

Fot.: Borut Pahor Prezydent Słowenii i Joanna Jasiewicz pełnomocnik Zarządu TLP podczas nieformalnej części spotkania

W trakcie eventu miała miejsce szczególnie ważna uroczystość. Do Sojuszu na rzecz przyszłości transportu, którego współzałożycielem jest TLP, dołączyły słoweńskie organizacje –  w tym Izba Rzemiosła i Drobnej Przedsiębiorczości (OZS) z siedzibą w Lublanie. W imieniu Sojuszu ma rzecz przyszłości, memorandum o przystąpieniu słoweńskich organizacji podpisała Joanna Jasiewicz pełnomocnik Zarządu TLP. Podpisaniu memorandum towarzyszyły brawa 1500 zgromadzonych uczestników spotkania.

fot.: Uroczysta chwila podpisania Memorandum

Izba zrzesza 62 organizacje i izby krajowe z wszystkich branż przemysłu, w tym branży transportu międzynarodowego. Izba pozostaje także aktywna na poziomie europejskim, m.in współorganizowała spotkanie branży transportu z komisarz UE ds. transportu Violeta Bulc w lipcu br., w którym to spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Sojuszu.

Nowi członkowie Sojuszu są jego znaczącym wzmocnieniem i wzmocnieniem głosu transportu międzynarodowego w pracach nad Pakietem Mobilności. Sojusz na rzecz przyszłości transportu łączy już organizacje z Bułgarii, Chorwacji, Litwy, Macedonii, Polski i Rumunii. O sylwetkach członków Sojuszy więcej już wkrótce na naszej stronie.