PRZEWOZY DO FRANCJI – BĘDZIE JESZCZE TRUDNIEJ

PRZEWOZY DO FRANCJI – BĘDZIE JESZCZE TRUDNIEJ

Francja zacieśnia przepisy dotyczące delegowania pracowników. Do opłat za korzystanie z systemu SIPSI dochodzą uściślenia w przepisach kodeksu pracy i kodeksie transportowym.

Zwracamy Państwa uwagę na dekret 2017-825 z 5 maja 2017 (opublikowany w dzienniku ustaw z 7 maja br.) dotyczący wzmocnienia przepisów o zwalczaniu świadczenia nielegalnych usług międzynarodowych. Dekret ma zastosowanie do pracodawców delegujących pracowników do Francji.

Większość postanowień dekretu dotyczy usług budowlanych (np. karty zawodowe BTP), agencji pracy tymczasowej, lecz część postanowień ma także zastosowanie do pracodawców w transporcie międzynarodowym.

Artykuł 9 dekretu odnosi się do zmian w zakresie informacji podawanych przez pracodawców w ramach delegowania pracowników do Francji np. poprzez dodanie obowiązku wskazania numeru VAT czy też wskazanie kraju, w którym pracownik jest ubezpieczony. Zmiany te będą uwidocznione w systemie SIPSI.

Zwracamy także uwagę na zmiany w art. R 1331-4 kodeksu transportowego, który precyzuje jakie dokumenty ma przedstawić przedstawiciel pracodawcy zagranicznego we Francji. Po pierwsze dodano, że przedstawiciel pracodawcy ma przedstawiać dokumenty bez zbędnej zwłoki (niezwłocznie). Po wtóre doprecyzowano, że dokumenty dotyczące płac za okres delegowania (tzw. bulletin de paie), wszelkie dokumenty potwierdzające efektywną wypłatę wynagrodzenia, kopia powołania przedstawiciela mają być przetłumaczone na język francuski.

Pośrednio do transportu mają odniesienie także przepisy kodeksu pracy, które odnoszą się do doprecyzowania uprawnień prefektów do zawieszania czasowego możliwości świadczenia usługi w przypadku nieprawidłowości w delegowaniu pracowników.

Dekret wchodzi w życie 1 lipca 2017 roku.

Link do pełnej wersji dekretu: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/5/ETST1634085D/jo/texte/fr

Opracowała:

Joanna Jasiewicz

Translate »