Pytania o płace minimalne w transporcie międzynarodowym – Parlament Europejski

Pytania o płace minimalne w transporcie międzynarodowym – Parlament Europejski

Niezależnie od dyskusji o rewizji dyrektywy o delegowaniu pracowników czy też konsultacji społecznych o ustawodawstwie socjalnym w transporcie wpływają kolejne pytania europosłów do Komisji Europejskiej w przedmiocie stosowania francuskiej oraz niemieckiej płacy minimalnej w transporcie międzynarodowym. 

Poniżej przedstawiamy ostatnio zadane pytaniach. Branża transportu czeka na odpowiedzi,  ponieważ problem płac minimalnych ani prawnie ani w praktyce nie został rozwiązany.

– pytanie z 24.10.2016 nr E-007973-16 – Olga Sehnalová (S&D) – czy Komisja już otrzymała odpowiedzi Niemiec oraz Francji? Jakie kolejne kroki zamierza podjąć Komisja w dalszej kolejności? Czy Komisja ma wiedzę jak długo potrwa jeszcze proces? Jakie jest stanowisko Komisji w przedmiocie karania kierowców na podstawie przepisów o francuskiej płacy minimalnej?

– pytanie z 24.10.2016 nr E-007979-16 – Jiří Pospíšil (PPE) – czy Komisja Europejska może zapewnić, w kontekście obecnych postępowań w zakresie zgodności francuskiej płacy minimalnej z prawem europejskim, że zagraniczni przewoźnicy nie będą karani na podstawie tego prawa? Czy Komisja może wskazać, kiedy ta sprawa zostanie wyjaśniona? Czy Komisja przygotowuje -europejskie rozwiązania dot. ograniczeń konkurencji na rynku wewnętrznym dla usług transportowych w kontekście tego, ze inne państwa członkowskie jak Włochy, Austria, Holandia czy Belgia zamierzają wprowadzić do końca roku podobne prawa dot. płac minimalnych jak przepisy francuskie i niemieckie?

– pytanie z 19.10.2016 nr E-007890-16- Ole Christensen (S&D) , Karoline Graswander-Hainz (S&D), Jan Keller (S&D) , Kateřina Konečná (GUE/NGL), Bogusław Liberadzki (S&D) , Jiří Maštálka (GUE/NGL) , Georgi Pirinski (S&D) , István Ujhelyi (S&D) – czy Komisja jest świadoma, iż Francja rozpoczęła już karanie za niedopłaty w wynagrodzeniach kierowców? Jaki jest status procedury naruszeniowej wszczętej przez Komisję w lecie tego roku? W jaki sposób Komisja zamierza chronić socjalną uczciwość dla kierowców jeżdżących w Unii Europejskiej a zarazem zagwarantować swobodę przepływu usług?

– pytanie z 12.10.2016 nr E-007696-16 – Richard Sulík (ECR) – w kontekście francuskiej płacy minimalnej w transporcie – czy Komisja ma wiedzę, że Francja zawiesiła stosowanie tych regulacji czy też zaniechała przeprowadzenie weryfikacji zgodności tych przepisów? Czy Komisja przeprowadzi sprawnie procedurę naruszeniową i czy zamierza podjąć następne działania przed upływem roku od listu zawiadamiającego o wszczęciu procedury?

-pytanie z 29.09.2016 nr E-007227-16 – Javi López (S&D) – czy Komisja zamierza rozwinąć rekomendacje dotyczące ustanowienia europejskiej płacy minimalnej, która zawierałaby jednolite kryteria dla określenia płac oraz minimalnych standardów do ustanowienia w państwach członkowskich? Czy też zamierza uwzględnić to w ostatecznej propozycji dotyczącej Europejskiego Filaru Praw Socjalnych? Oraz czy ma zamiar zawrzeć w przyszłorocznych rekomendacjach krajowych, zalecenia, że płace minimalne powinny być wprowadzone w państwach członkowskich, w których jeszcze nie zostały ustanowione?

Bez odpowiedzi pozostały również pytania z 29 sierpnia 2016 roku (nr E-006341-16) czy 8 lipca 2016 roku (nr E-005579-16), które wprost odnoszą się do planowanych działań Komisji Europejskiej w zakresie płac minimalnych w transporcie.

Opracowała:  Joanna Jasiewicz

Translate »