12 września w Brukseli podczas śniadania parlamentarnego zorganizowanego przez TLP oraz Europoseł Elżbietę Łukaciejewską zaprezentowane zostały kluczowe wnioski z raportu „Pakiet Mobilności 1 – wpływ na europejski system transportu drogowego” autorstwa prof. Petera Klausa.

Prezentacja ekspertyzy w stolicy europejskiej legislacji, zgromadziła liczne grono europosłów z różnych państw członkowskich, grup politycznych, przedstawicieli europejskiego biznesu, Komisji Europejskiej oraz BusinessEurope.

Uczestnicy spotkania z zainteresowaniem wysłuchali przedstawionych przez autora ekspertyzy – prof. Petera Klausa kluczowych wniosków płynących z ogólnoeuropejskich badań. Szybkie wdrożenie „Pakietu Mobilności” zwiększy ryzyko poważnych przerw w funkcjonowaniu europejskiego systemu transportu drogowego, zaprzepaści wysiłki UE na rzecz harmonizacji poziomów dobrobytu pomiędzy starszymi i młodszymi państwami wspólnoty, a także osłabi konkurencyjność unijnych przewoźników względem konkurentów spoza UE.

W dotychczasowej debacie o „Pakiecie Mobilności” zabrakło równie merytorycznych opracowań skutków procedowanych przepisów. Niezwykle ważnym jest, aby tuż przed wznowieniem prac nad projektem, osoby odpowiedzialne za legislację na poziomie UE miały okazję zapoznania się z opracowaniem niezależnego i uznanego na całym świecie eksperta.

Już 24 września parlamentarna komisja ds. transportu (TRAN) zdecyduje czy cofnie „Pakiet Mobilności” do Komisji i rozpocznie prace od początku czy jednak będzie kontynuować prace przechodząc do dialogu międzyinstytucjonalnego (tzw. trilogu – pomiędzy Parlamentem, Komisją a Radą Unii Europejskiej).

Obecne propozycje zawarte w przepisach składających się na „Pakiet Mobilności 1” nie przyczyniają się w żaden sposób do wzmacniania konkurencyjności transportu, ani ochrony pracowników w transporcie. Ekspertyza potwierdza, że pozostawienie propozycji w obecnym kształcie ograniczy podaż usług transportowych w Europie, przekładając się negatywnie na kondycję unijnej gospodarki oraz jej konkurencyjność.

W nowej kadencji Parlamentu Europejskiego ponad 60% stanowią osoby wybrane do tej instytucji po raz pierwszy, dlatego pragniemy jako przedstawiciele branży wspierać ich rzetelną i fachową ekspertyzą. Liczymy, że jest jeszcze szansa na merytoryczny dialog nad przyszłością zarówno naszego sektora, jak i europejskiej gospodarki. Otwartym pozostaje pytanie czy światowej sławy naukowiec i jego badania są w stanie przełamać pęd ku nowej politycznej regulacji pomijającej konsekwencje rynkowe i socjalne?

Serdecznie podziękowania związek pracodawców Transport i Logistyka Polska kieruje do Pani europoseł Elżbiety Łukacijewskiej i zespołu za zaangażowanie i zrozumienie problemów europejskiej branży transportowej.