Skarga TLP z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie płacy minimalnej w Austrii została zarejestrowana przez Komisję Europejską pod numerem CHAP(2017)00232.

W związku ze skargą TLP Komisja zwróciła się do władz austriackich o wyjaśnienie, w jakim stopniu nowe przepisy krajowe mają zastosowanie do międzynarodowych przewozów drogowych. Obecnie Komisja Europejska prowadzi szczegółową ocenę informacji przekazanych przez Austrię oraz ocenę zgodności środków austriackich z prawem UE.

Odpowiedź Komisji Europejskiej w sprawie skargi TLP