Część polskich firm transportowych wyspecjalizowanych w przewozach na wschód z dnia na dzień albo straciło pracę albo podejmuje się coraz bardziej ryzykownych przewozów na wschód do Białorusi i do Rosji narażając przy tym zdrowie i życie swoich pracowników. Na dodatek połscy kierowcy przebywający za wschodnią granicą mogą stać się politycznymi zakładnikami sytuacji nałożenia przez Unię Europejską ograniczeń lub embarga na wymianę towarową z Rosją i Białorusią obsługiwaną przez transport lądowy.

W ocenie Związku pracodawców Transport i Logistyka Polska należy podjąć działania:

  • rekompensujące straty przewoźnikom, którzy już dziś zrezygnowali z przewozów do Rosji i Białorusi, oraz 
  • zachęcające te nieliczne firmy, które wciąż podejmują się wykonywania operacji transportowych do tych państw do wycofania się z tych przewozów. Dlatego TLP proponuje zaoferowanie zleceń transportowych ze strony spółek skarbu państwa oraz agend rządowych przewoźnikom, którzy dobrowolnie zwrócą Biura Transportu Międzynarodowego przy GITD posiadane i niewykorzystane rosyjskie i białoruskie zezwolenia na wykonywanie przewozów drogowych do, z i przez Rosję oraz Białoruś.

Wiącej o propozycji TLP w piśmie skierowanym do Pana Andrzeja Adamczyka Ministra Infrastruktury.