Przewoźnicy nie zdążyli ochłonąć po wejściu w życie w połowie kwietnia br. ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, a Ministerstwo Finansów już przygotowało projekt, który wprowadza duże zmiany do systemu. MF przyzwyczaiło nas do szybkiego tempa prac, tym razem organizacje miały jedynie 3 dni na odniesienie się do nowych rozwiązań.

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami MF zdecydowało się wdrożyć system lokalizatorów, w które muszą być wyposażone pojazdy wiozące towary podlegające monitorowaniu. Głos TLP w sprawie tej propozycji został wysłuchany i została dopuszczona możliwość wykorzystania już posiadanych przez przewoźników systemów geolokalizacyjnych. Zrezygnowano również ze stosowania nomenklatury PKWiU, towary podlegające monitorowaniu będą klasyfikowane z wykorzystaniem numerów CN.

Na tym jednak koniec dobrych wiadomości, w projekcie znalazło się wiele niekorzystnych przepisów, jak podniesienie wysokości kary nakładanej na przewoźnika z 5 000 do 10 000 zł. Dodano obowiązek przedstawienia pojazdu wraz z towarem we wskazanym miejscu na wezwanie przesłane za pośrednictwem PUESC, jeśli stwierdzone zostanie, że przewóz „wiąże się ze zwiększonym ryzykiem”. Niewykonanie przez przewoźnika tego obowiązku podlegać będzie sankcji w postaci kary pieniężnej w wysokości 20 000 zł. Więcej na temat propozycji MF mogą Państwo przeczytać w stanowisku TLP.

PRZEJDŹ DO STANOWISKA TLP >>

Opracowała:

Joanna Rutkowska