Pozornie niezauważona rezolucja w sprawie transportu drogowego w Unii Europejskiej została przyjęta w Parlamencie Europejskim. Jej projekt przewidywał wiele pozytywnych dla transportu kwestii, co wyraziło TLP w stanowisku z 17 maja br., lecz tematyka Pakietu Drogowego (Inicjatyw Drogowych) Komisji Europejskiej wzbudza żywe emocje polityczne jeszcze przed jego publikacją w dniu 31 maja (planowana data).

Jak czytamy w stanowisku frakcji S&D z 18 maja br. (stanowisko rzecznika S&D ws transportu Ismail Ertug), S&D wnosi o utworzenie Europejskiej Agencji Transportu Drogowego, odrzuca dalszą liberalizację kabotażu oraz wnosi o aktywne zwalczanie  dumpingu socjalnego. Grupa S&D wzywa Komisarz Bulc do pogłębienia swych propozycji, tak by zapewnić bardziej zrównoważony Pakiet Mobilności. S&D wzywa także do aktywnego zwalczania spółek-skrzynek pocztowych, ponownego rozważenia propozycji w zakresie czasu pracy i odpoczynku kierowców.

Nie bez znaczenia dla transportu międzynarodowego i treści ww Pakietu są wspólne wystąpienia europejskich związków zawodowych zawodowych z wybranymi francuskimi organizacjami pracodawców czy też europosłami np. sprawozdawcami dyrektywy o delegowaniu pracowników czy też przewodniczącą Komisji ds Transportu i Turystyki w Parlamencie Europejskim. Apele pozostałych organizacji pracodawców wnoszące o spotkanie i wspólną debatę pozostają bez odpowiedzi. Wydaje się, że prawo do uczestnictwa w debacie publicznej nad przepisami przed ich upublicznieniem przybiera dla niektórych kształt prawa do milczenia.

Link do dokumentu: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2017-0228&format=XML&language=EN

Opracowała Joanna Jasiewicz