21 czerwca br. Rada Unii Europejskiej – Rada ds. Zatrudnienia (EPSCO) – zaaprobowała uzgodniony między instytucjami UE zmieniony tekst dyrektywy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług. Dyrektywa będzie regulowała zmienione zasady delegowania pracowników w Unii Europejskiej. Na chwilę obecną jeszcze bez transportu. Zmieniona dyrektywa będzie miała zastosowanie do transportu od daty rozpoczęcia stosowania aktu ustawodawczego zmieniającego dyrektywę 2006/22/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących egzekwowania prawa oraz ustanawiającego szczegółowe zasady w odniesieniu do dyrektywy 96/71/WE i dyrektywy 2014/67/UE dotyczące delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego.

Zrewidowana dyrektywa przewiduje między innymi:

– odejście od minimalnych stawek wynagrodzenia na rzecz wynagrodzenia (wynagrodzenia pełnego wg ustawodawstwa kraju przyjmującego pracownika delegowanego, w danej grupie zawodowej)

– uwzględnianie wszystkich powszechnie obowiązujących aktów płacowych, w tym układów zbiorowych pracy w obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownikom delegowanym;

– ograniczenie czasu delegowania do 12 miesięcy (z możliwością przedłużenia o dodatkowe 6 miesięcy) – po tym okresie pracownik ma być poddany prawu państwa przyjmującego a nie prawu państwa wysyłającego, jeśli takowe było wskazane w umowie o prace w toku delegowania.

 

Wyniki dzisiejszego głosowania kształtowały się następująco.

Voting results: Approved

Zgodnie z oficjalnym  stanowiskiem Radu UE, jeśli Rada UE (EPSCO) zatwierdzi stanowisko Parlamentu Europejskiego, co nastąpiło dzisiaj, to akt ustawodawczy zostanie przyjęty. Po podpisaniu przez przewodniczącego Parlamentu Europejskiego i przewodniczącego Rady akt ustawodawczy zostanie opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Opracowała:

Joanna Jasiewicz

 

 

źródło fot. kipwa.pl