21 października br. w Warszawie odbyła się konferencja dotycząca barier na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej. Gospodarzem spotkania był wicepremier Mateusz Morawiecki. W konferencji wzięli udział przedstawiciele państw należących do Grupy Wyszehradzkiej oraz Bułgarii, Chorwacji, Słowenii i Rumunii, w tym reprezentantów administracji i przedsiębiorców. Rozmowy dotyczyły protekcjonistycznych działań niektórych państw członkowskich na rynku wewnętrznym UE i wynikających z nich barier dla swobodnej działalności przedsiębiorców.

premier

Konferencję otworzył swoim przemówieniem wicepremier Mateusz Morawiecki. Zwrócił on uwagę na fakt, jak istotne dla funkcjonowania całej Unii Europejskiej są wewnętrzne rynki państw członkowskich. Niestety, niektóre z krajów UE stosują protekcjonistyczne działania, których negatywne oddziaływanie najmocniej odczuwają przedsiębiorcy z innych krajów. Wspominał on o szansach, jakie stoją przed przedsiębiorcami, ale też o barierach, które często bezzasadnie są przed nimi stawiane. Jak wspomniał, najważniejsze jest, aby te bariery usuwać i nie piętrzyć problemów, a raczej podejmowane działania kierować w stronę wzmacniania wewnętrznego rynku UE, a nie dzielenia go i stawiania przeszkód w dostępie do niego.

prezentacja-2

Rynek wewnętrzny w praktyce, czyli mocne i słabe strony z perspektywy biznesu – to temat pierwszej części konferencji, której jednym z prelegentów był prezes TLP Maciej Wroński – Transport i Logistyka Polska zrzesza 54 firmy transportowe o silnej i ugruntowanej pozycji na rynku, które zatrudniają około 25 tysięcy pracowników. Nie ma innej branży w Polsce która tak bardzo by skorzystało na wejściu do UE, jak transport drogowy. W tej chwili wykonujemy 25% międzynarodowych przewozów drogowych, mamy najnowocześniejsze i najbardziej ekologiczne pojazdy ze wszystkich Państw unijnych.  Zapewniamy bardzo dobre warunki dla naszych kierowców, jednocześnie zajmując pierwsze miejsce na rynku europejskim w międzynarodowym transporcie drogowym. Niestety, w 2015 r. pierwszą niedobrą wiadomością dla branży transportowej  było wprowadzenie płacy minimalnej na terenie Niemiec, która miała także obejmować kierowców wykonujących transport międzynarodowy. Następne złe wiadomości to wprowadzenie w tym samym roku płacy minimalnej w Norwegii, a w roku 2016 z kolei we Francji – mówił.

Maciej Wroński podkreślił również, iż dla polskiej branży transportowej kwestia płacy minimalnej nie stanowi bardzo dużego problemu, jeśli chodzi o same wynagrodzenia – polscy przewoźnicy gwarantują dobre zarobki swoim pracownikom. Największym problemem są w tym przypadku wszelkie bariery administracyjne oraz możliwe sankcje, które są nakładane na przewoźników w przypadku nie zastosowania się do ww. przepisów. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że wymogi te nie zawsze są możliwe do spełnienia. Przykładowo, we Francji przepisy były niewystarczająco sprecyzowane, a druki wymaganych dokumentów zostały opublikowane w momencie, kiedy kierowcy powinni mieć je już przy sobie w trakcie przejazdu przez terytorium Republiki Francji. A to nie jedyne przeszkody, które kraje członkowskie postawili przed polskimi przewoźnikami pod postacią przepisów o płacy minimalnej.

Musimy sporządzać dokumentację dla służb kontrolnych w języku państwa, w  którym przepisy o płacy minimalnej zostały wprowadzone, przesyłać tę dokumentację do odpowiednich organów, dokonywać przeliczenia nieekwiwalentnych składników wynagrodzenia. I to właśnie jest największe utrudnienie dla polskiej branży transportowej, a nie zapewnienie kierowcom tej płacy minimalnej. Weźmy pod uwagę, że sankcje w razie naruszenia ustawy MiLoG mogą wynieść nawet pół miliona euro. Przy czym te pół miliona euro kary jest nakładane  nie tylko na nas, przewoźników, ale też i na naszych kontrahentów. Dlatego też, obawiając się ryzyka, często ci kontrahenci nie chcą już podpisywać z nami umów, rezygnują ze współpracy – podkreślał Maciej Wroński.

prezentacja

Przepisy o płacy minimalnej wydają się więc być raczej protekcjonistycznym posunięciem, niż przejawem dbałości o dobro pracownika. – Jeśli nikt nie kwestionuje legalności ceny polskiego towaru produkowanego w Polsce, wytwarzanego przez polskich pracowników i sprzedawanego w Niemczech, to nie widzę podstaw, aby kwestionować legalność usługi oferowanej przez tych samych pracowników, czasowo wykonujących tę usługę pracujących w Niemczech. Nie widzę żadnych podstaw ekonomicznych, aby w inny sposób traktować te usługi lub towary – podkreślał Jakub Wojnarowski, zastępca dyrektora generalnego Konfederacji Lewiatan.

konf

W dyskusji podczas pierwszej sesji dotyczącej silnych i słabych stron rynku wewnętrznego UE wzięli udział również Radosław Gałka, CEO portalu „EUworkers.eu”, Rok Podlesnik z Tlakovci Podlesnik d.o.o., Stefan Schwarz, prezes Inicjatywy Mobilności Pracy oraz Florin Talpeș, CEO w Bitdefender. W dyskusji po przerwie kawowej wzięli udział kolejni zaproszeni goście, przedstawiciele kolejnych najważniejszych sektorów gospodarki: László Bódi, CEO Halbo mce Inc., Andrzej Gantner, dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności, Milena Stoeva, dyrektor Bułgarskiego Związku Przemysłowego oraz Grzegorz Wójcik, CEO Autenti.

 

Wśród ekspertów występujących na konferencji znaleźli się Adam A. Ambroziak profesor dr hab. ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, członek naukowego zarządu Kolegium Gospodarki Światowej, David Caro, prezes Europejskiego Sojuszu Małego Biznesu, Steve Terrett, dyrektor i starszy wykładowca w Centrum Prawa Brytyjskiego na Uniwersytecie Warszawskim oraz Jakub Wojnarowski, zastępca dyrektora generalnego Konfederacji Lewiatan.

debata-premier

W debacie, zaraz po wystąpieniach prelegentów wziął udział wicepremier RP, minister finansów Mateusz Morawiecki i szef gabinetu komisarz Elżbiety Bieńkowskiej Tomasz Husak.

Druga część piątkowej konferencji skupiła się na możliwościach i strategiach rozwoju rynków wewnętrznych państw członkowskich UE, w trakcie której głos zabrali przedstawiciele państw Grupy Wyszechradzkiej oraz oraz Bułgarii, Chorwacji, Słowenii i Rumunii.

panstwa

Konferencję zakończyła Małgorzata Wenerska, dyrektor Europejskiego Departamentu Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego, podsumowując wystąpienia zaproszonych gości.

Prezentacja TLP (wersja polska)

Tekst i zdjęcia: Beata Gorczyca