Ruszył nabór wniosków na pomoc dla firm transportowych

Ruszył nabór wniosków na pomoc dla firm transportowych

W połowie marca podczas spotkania z branżą transportową Wicepremier Jadwiga Emilewicz zadeklarowała utworzenie dedykowanych programów wsparcia dla firm z naszego sektora. Dziś, oficjalnie rozpoczęto nabór wniosków. Agencja Rozwoju Przemysłu przeznaczy na działania służące przeciwdziałaniu skutkom epidemii 1,7 mld zł.

Pandemia koronawirusa w pierwszej kolejności dotknęła właśnie branżę transportową – zarówno w wyniku zamknięcia granic, jak i ochłodzeniem gospodarek największych partnerów handlowych. Podczas dzisiejszej konferencji Wicepremier Emilewicz podkreślała rolę sektora dla polskiej gospodarki – tworząc liczne miejsca pracy oraz generując znaczący udział w PKB. „Polska branża transportowa to jest tętno transportu całej Europy” – wskazała Wicepremier.

Minister Adamczyk podkreślił rolę apeli kierowanych przez organizacje branżowych kierowanych do Premiera Morawieckiego oraz innych członków rządu. TLP już na początku pandemii wskazywało na konieczność stworzenia mechanizmów wsparcia dla firm transportowych, dostosowanych do specyfiki sektora.

Przedsiębiorcy za pośrednictwem strony ARP mogą składać wnioski o środki z dwóch instrumentów – leasingowego oraz pożyczkowego.

Ponad 70% floty w polskich firmach transportowych znajduje się w leasingach, dlatego z myślą o nich ARP przygotowało leasing operacyjny z karencją w spłacie i ponadnormatywnym okresem spłaty. Mogą się o niego ubiegać podmioty z sektora transportowego, które – w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego – znalazły się w trudnej sytuacji finansowej. Przeznaczony jest na refinansowanie posiadanych leasingów w komercyjnych spółkach i towarzystwach leasingowych. Kwota leasingu sięgać może 5 mln zł netto, a okres finansowania może trwać do 6 lat. Karencja w spłacie rat leasingowych może wynieść nawet 12 miesięcy (co w przypadku kosztów leasingu standardowego ciągnika siodłowego z naczepą może wzmocnić bieżącą płynność spółki kwotą ok. 111 tys. zł).

Pozostałe mechanizmy, które są adresowane do wszystkich firm z sektora MŚP – to pożyczka obrotowa finansująca wypłatę wynagrodzeń w sektorze MŚP oraz pożyczka obrotowa na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym.

Zgodnie z wyjaśnieniami przedstawionymi podczas konferencji, pożyczka obrotowa finansująca wypłatę wynagrodzeń w sektorze MŚP pozwoli na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń netto w firmach przez okres do 2 lat (wynagrodzenia trafią bezpośrednio na konta pracowników), przy wydłużonym okresie karencji do 12 miesięcy.

Z kolei pożyczka na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym będzie mogła wynosić od 0,8 mln zł do 5 mln zł, okres finansowania będzie sięgał do nawet 6 lat, zaś okres karencji zostanie wydłużony do 15 miesięcy.

Pod adresem www.arp-tarcza.pl działa Portal Klienta, w którym są niezbędne informacje na temat nowych produktów ARP oferowanych przedsiębiorcom w związku z trwającym czasem pandemii i jej skutkami. Przedsiębiorca może na portalu zapoznać się z ofertą, wybrać odpowiedni dla siebie produkt, a następnie złożyć wniosek przez internet. Składanie wniosku odbywa się z wykorzystaniem Profilu Zaufanego do uwierzytelnienia oraz elektronicznego podpisywania wniosku.

Opracowała:
Katarzyna Piechowska-Strumik
Dyrektor ds. Wsparcia Członkowskiego TLP

 

Translate »