Wydaje się, że Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej zakończyło ostatecznie dyskusję w środowisku pracodawców transportu drogowego co do kwestii objęcia diet i ryczałtów z tytułu podróży służbowych kierowców międzynarodowych składką na ubezpieczenie społeczne i emerytalne.

Dyskusja rozgorzała po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 24 listopada 2016 roku. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ucina jednak te dyskusje, odpowiadając na szczegółowe  pytania, wskazujące różne stany faktyczne, zawarte w wystąpieniu Transport i Logistyki Polskiej.

Ministerstwo podkreśla, że jeśli pracodawca zawarł regulacje dotyczące rozliczenia podróży służbowej kierowców w regulaminie wynagradzania lub umowie o pracę może dalej korzystać z „nieozusowania”, a zarazem nieopodatkowania tych świadczeń.

Tylko ci pracodawcy, którzy w żaden sposób nie mają uregulowanej pisemnie kwestii rozliczeń podróży służbowej – ani w regulaminie, ani umowie o pracę – mogą obawiać się zakwestionowania wypłaconych świadczeń. To ryzyko istniało jednak niezależnie od wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Pełna treść pisma MRPiPS