Od początku kryzysu wywołanego przez COVID-19 Transport i Logistyka Polska konsekwentnie wskazywała na konieczność wprowadzenia abolicji za naruszenia przepisów o czasie prowadzenia pojazdów, wymaganych przerwach i okresach odpoczynku. Staliśmy na stanowisku, że wobec kilkugodzinnych kontroli stanu zdrowia w transporcie pasażerskim oraz kilkunastogodzinnych opóźnień związanych z przekraczaniem granic w kolejnych państwach europejskich nie ma możliwości przestrzagania norm zwanych ogólnie czasem pracy kierowcy.

W dniu 17 marca br, Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk odpowiedział na te postulaty wprowadzając na czas zagrożenia COVID-19 odstępstwa od stosowania przepisów art. 6-7 ww. rozporządzenia (WE) 561/2006, zgodnie z art. 14 ust. 2 tego aktu prawnego. Odstępstwa dotyczyć mają zarówno transportu pasażerskiego, jak i krajowego..

Odstępstwa mogą być stosowane od godziny 00:00 dnia 18 marca 2020 r. do dnia 16 kwietnia 2020 r.

Zgodnie z tymi odstępstwami:

  • dzienny czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 11 godzin (odstępstwo od art. 6 ust.1)
  • tygodniowy czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 60 godzin (odstępstwo od art. 6 ust.3)
  • łączny czas prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni nie może przekroczyć 96 godzin (odstępstwo od art. 6 ust.3)
  • po okresie prowadzenia pojazdu trwającym pięć i pół godziny kierowcy przysługuje ciągła przerwa trwająca co najmniej czterdzieści pięć minut (odstępstwo od art. 7)

Ze względu na wydłużenie czasu prowadzenia pojazdu z 9 do 11 godzin nie będą miały zastosowania odstępstwa w zakresie dziennych i tygodniowych okresów odpoczynku.

 

Opracował:
Maciej Wroński
Prezes TLP