Skarga TLP do francuskiego Naczelnego Sądu Administracyjnego (Conseild’Etat) w sprawie płac minimalnych w transporcie, którą złożyła TLP w czerwcu 2016 roku, niezależnie od skargi na te przepisy złożonej do Komisji Europejskiej (postępowanie naruszeniowe trwa od 16 czerwca 2016 roku) doczekała się terminu rozprawy.

Na dzień 22 maja została wyznaczona rozprawa sądowa. Dowiemy się zatem już wkrótce, czy rzeczywiście Francja jest tak pro-europejska jak wskazuje i  wspiera swobody europejskie, czy też skłania się mimo wszystko ku protekcjonistycznemu spojrzeniu na swój rynek.

 

Opracowała:

Joanna Jasiewicz