Sojusz na rzecz przyszłości Transportu podejmuje kolejne działania

Sojusz na rzecz przyszłości Transportu podejmuje kolejne działania

TLP wraz z partnerami Sojuszu – Unią Międzynarodowych Przewoźników (Bułgaria), Rumuńskim Stowarzyszeniem na rzecz Międzynarodowego Transportu Drogowego ARTRI oraz Stowarzyszeniem Chorwackich Przewoźników Drogowych – zwróciła się z listem otwartym do Komisarz ds Transportu Violety Bulc w którym podnosi konieczność pilnego spotkania w przedmiocie założeń tzw. Inicjatyw Drogowych KE, delegowania pracowników w transporcie, w tym postępowań wszczętych przeciw Niemcom, Francji oraz Austrii w przedmiocie płac minimalnych w transporcie.
Translate »