8 maja br. członkowie Sojuszu na Rzecz Przyszłości Transportu, który w dniu 28 kwietnia br. zawarła TLP wraz z Unią Międzynarodowych Przewoźników (Bułgaria), Rumuńskim Stowarzyszeniem na rzecz Międzynarodowego Transportu Drogowego ARTRI oraz Stowarzyszeniem Chorwackich Przewoźników Drogowych (Litewskie Stowarzyszenie Krajowych Przewoźników Drogowych „Linava” dołącza do porozumienia) przesłała list otwarty do sprawozdawczyń rewizji dyrektyw o delegowaniu w Parlamencie Europejskim wnosząc o pilne spotkanie i wysłuchanie w Komisji ds Zatrudnienia Parlamentu Europejskiego.

PRZEJDŹ  DO LISTU >>>

Wspólna inicjatywa przewoźników zrzeszonych w Sojuszu na Rzecz Przyszłości Transportu jest nie tylko podyktowana wolą podejmowania wspólnych, konkretnych działań na forum europejskim, lecz także odpowiedzią na spotkanie sprawozdawczyń oraz przedstawicieli Parlamentu Europejskiego z Europejską Federacją Pracowników Transportu ETF w Brukseli w dniu 3 maja br. W spotkaniu uczestniczyli także zaproszeni przez ETF wybrani przedstawiciele pracodawców – francuskich (jedna z reprezentatywnych organizacji francuskich OTRE), którzy postulują aktywną walkę z dumpingiem socjalnym oraz zwalczaniem tzw. nieuczciwej konkurencji stosowanej przez kraje o niższych (niż francuskie) wynagrodzeniach.

Komunikat OTRE:

http://www.otre.org/transport-routier-lutte-contre-concurrence-deloyale-lotre-presente-exigences-parlement-europeen/

Spotkanie było efektem intensywnej kampanii politycznej ETF, ustalonej po Deklaracji Warszawskiej z 5 kwietnia br, która ma na celu przedstawianie stanowiska związków zawodowych w zakresie delegowania w transporcie oraz nadchodzących tzw. Inicjatyw Drogowych, które mogą zrewolucjonizować przepisy socjalne w transporcie (np. czas pracy).

Warto podkreślić, iż 3 maja br. Komisarz ds. Transportu Volieta Bulc była gościem Komisji ds Transportu Parlamentu Europejskiego. W toku spotkania przedstawiła program prac Komisji Europejskiej na 2018 oraz sprawozdanie z dotychczasowych prac nad Inicjatywami Drogowymi. W swym wystąpieniu Komisarz Bulc wskazała, że Pakiet Mobilności (Mobility Package), na który składają ze Inicjatywy Drogowe (jako pierwszy element) oraz pozostałe elementy m.in. w zakresie bezpieczeństwa drogowego, emisji CO2, lotnictwa (Aviation Package) czy też kolei (IV Railway Package) będą prezentowane stopniowo od 31 maja 2017 roku do I kwartału 2018 roku.

Pakiet Mobilności będzie oparty na silnym filarze środowiskowym, socjalnym oraz innowacyjnym.

Link do wystąpienia:

https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/bulc/announcements/speech-commissioner-bulc-tran-committee-2017-and-2018-work-programmes_en

Link do posiedzenia Komisji TRAN:

http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20170427IPR72764/committee-on-transport-and-tourism03052017-(pm)

 

Opracowała:

Joanna Jasiewicz