„Liczymy, że Komisja potwierdzi delegowanie w transporcie, Polska zmieni niezgodne z prawem unijnym przepisy, a kierowca międzynarodowy w końcu zarobi godnie.” – tak w komunikacie prasowym NSZZ Solidarność komentuje list otwarty wystosowany do Komisarz ds. Zatrudnienia Marianne Thyssen.

Przewodniczący NSZZ Solidarność Piotr Duda zwraca się w tym liście do Komisji Europejskiej w imieniu Krajowej Sekcji Transportu Drogowego NSZZ Solidarność nie tylko o potwierdzenie, że polska ustawa o delegowaniu pracowników wyłączająca transport międzynarodowy (prócz kabotażu) jest niezgodna z prawem unijnym, ale wnosi o pisemne potwierdzenie, że przepisy unijne o delegowaniu pracowników obejmują bez wyjątku branżę transportu międzynarodowego.

Solidarność oczekuje pisemnego potwierdzenia ze strony Komisji Europejskiej naruszenia przez Polskę przepisów w delegowaniu pracowników w kontekście krajowym (nieprawidłowe wdrożenie przepisów europejskich do ustawodawstwa polskiego) oraz podważa stanowisko polskie w przedmiocie delegowania pracowników, które jest prezentowane na poziomie Unii Europejskiej w ramach prac nad Pakietem Mobilności.

Wielka szkoda, że w apelu brakuje tak istotnych dla kierowców spraw jak bezpieczne parkingi czy infrastruktura socjalna dla kierowców w toku wykonywania zadań transportowych.

Pełna treść komunikatu oraz listu: http://www.tysol.pl/a15992-Kierowcy-miedzynarodowi-licza-na-pomoc-Komisji-Europejskiej

Opracowanie: Joanna Jasiewicz