Transport i Logistyka Polska konsekwentnie, od wielu miesięcy w różnych gremiach wskazuje, że skutki wdrożenia „Pakietu Mobilności” będą dotkliwe nie tylko dla branży transportowej, ale przede wszystkim dla konkurencyjności europejskiej gospodarki i przedsiębiorstw całej Unii. Cieszymy się, że nasze argumenty zdecydowali się poprzeć przedstawiciele federacji pracodawców z innych państw UE.

Obok Konfederacji Lewiatan, której członkiem jest TLP, swój mocny sprzeciw wobec rozwiązań zagrażających wymianie towarowej, zawartych w „Pakiecie Mobilności” wyraziły również inne najważniejsze krajowe organizacje pracodawców. Wśród sygnatariuszy wystąpienia wymienić należy BDI (Niemcy), SN (Szwecja), EK (Finlandia), LDDK (Łotwa), BIA (Bułgaria), Concordia (Rumunia), LPK (Litwa) i Estońską Konfederacja Pracodawców. Ta solidarność organizacji pracodawców z różnych państw UE powinna dać unijnym legislatorom mocno do myślenia – dlaczego jako jedyni nie dostrzegają na co narażają europejską gospodarkę i firmy działające na jednolitym rynku?

Choć wielu nie widzi już szansy na naprawienie szkodliwych dla branży rozwiązań – my nie składamy jeszcze broni. Stanowisko zostało rozesłane do kluczowych osób w Parlamencie Europejskim, Komisji Europejskiej, Prezydencji Fińskiej w Radzie UE, a także do przedstawicieli innych państw członkowskich. Nasza inicjatywa odbija się szerokim echem na brukselskich korytarzach. Pisze o niej, zwracając uwagę przede wszystkim na znaczenie poparcia niemieckiej federacji pracodawców, najbardziej opiniotwórczy brukselski portal Politico.