Ministerstwo Finansów opublikowało projekt kolejnej nowelizacji ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, zgodnie z którym monitorowaniu będę podlegały również towary przewożone koleją.

Nowelizacja zakłada również podniesienie sankcji za nieuzupełnienie przez przewoźnika danych w systemie z 5 000 do 10 000 zł oraz karę w wysokości 20 000 zł za zadeklarowanie w zgłoszeniu przewozu towarów niezgodnego ze stanem faktycznym, a także nie przedstawienia środka transportu w oddziale celnym na wezwanie Krajowej Administracji Skarbowej.

W ramach nowelizacji zrezygnowano również z  klasyfikowania towarów podlegających monitorowaniu według PKWiU (Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług). Po zmianach będą obowiązywały jedynie pozycje Nomenklatury Scalonej (CN). Był to jeden z postulatów zgłaszanych przez TLP w trakcie wcześniejszych konsultacji.

Przypominamy, że równolegle MF pracuje nad nowelizacją zakładającą obowiązek stosowania urządzeń geolokalizacyjnych w pojazdach przewożących towary podlegające monitorowaniu.