Zakończyła się kilkugodzinna wideokonferencja szefów państw i rządów krajów członkowskich, Komisji Europejskiej oraz Przewodniczącego Rady Europejskiej Ch. Michel dotycząca wspólnych działań w zakresie zwalczania COVID19. Zdefiniowano kluczowe priorytety wśród których znalazło się zapewnienie płynnego przepływu towarów.

Ponadto w komunikacie pokonferencyjnym wskazano:

•ograniczeniu na 30 dni, w sposób wskazany prze Komisję Europejską, ma ulec wszelkiego ruchu na granicach zewnętrznych Schengen. Tylko niezbędne podróże będą dopuszczalne (nie dotyczy to transportu towarów)
• wsparcie pracodawców i pracowników jest pilną sprawą, w tym poprzez pomoc publiczną. KE zapowiada znaczne uelastycznienie zasad w tym zakresie.

Ursula von der Leyen wskazała:

• przepływ towarów musi być zapewniony, a korki na granicach ograniczone, by ten ruch usprawnić
• maja być zielone, szybkie szlaki na granicach dla transportu, jak i dla obywateli powracających do domu
• KE zatwierdziła zalecenia dotyczące przepływu granicznego (opisane przez nas wczoraj), istotne dla transportu towarów, które mają być wdrożone.
• sytuacja ekonomiczna jest bardzo poważna i dotychczas niespotykana, musimy uczynić wszystko, by ratować gospodarkę. Państwa członkowskie otrzymają pełną elastyczność w zakresie pomocy dla gospodarki.
• uczynimy wszystko co jest niezbędne, jeśli sytuacja się jeszcze zmieni.