11 kwietnia br. wspólnie z kancelarią prawną Gide oraz brokerem ubezpieczeniowym Willis Towers Watson, związek pracodawców „Transport i Logistka Polska” zorganozwiał szkolenie dla firm należących do organizacji. Spotkanie w całości poświęcone było pracowniczym planom kapitałowym.

W program spotkania m.in. kiedy i kogo obejmą PPK?; zakres obowiązywania ustawy – jakie grupy są objęte PPK?;  jakie są dopuszczalne prawem wyjątki od stosowania przepisów PPK?; jak wdrożyć PPK?; podstawowe umowy w ramach PPK oraz ich obligatoryjna treść; umowa o zarządzanie PPK – umowa zawierana pomiędzy podmiotem zatrudniającym a instytucją finansową; umowa o prowadzenie PPK – umowa zawierana przez podmiot zatrudniający w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych z instytucją finansową; PPK a rekrutacja/derekrutacja pracownika; PPK a zmiana pracodawcy; PPK a rozwód; PPK a dziedziczenie środków przez członków rodziny pracownika; Wpłaty do PPK; Obowiązki pracodawcy związane z wpłatami i inne administracyjne; Naruszenie przepisów o PPK; aspekty ubezpieczeniowe PPK z punktu widzenia brokera ubezpieczeniowego; PPK z punktu widzenia dostawcy.

PROWADZĄCY:

Joanna Jasiewicz – Adwokat | GIDE; Magdalena Kalinowska – Adwokat | GIDE; Cezary Jaźnicki – Dyrektor Departamentu Employee Benefits | WILLIS TOWERS WATSON; Grzegorz Łętocha – Członek Zarządu, Jacek Chojnacki –  manager ds. sprzedaży  | Nationale Nederlanden; Paweł Szczerbak – Dyrektor sprzedaży  | PKO TFI.