TLP apeluje do Senatorów i Ministra Infrastruktury, a ustawy idą jak burza

TLP apeluje do Senatorów i Ministra Infrastruktury, a ustawy idą jak burza

26 czerwca br. TLP uczestniczyło w posiedzeniu Senackiej Komisji Infrastruktury, w trakcie którego rozpatrywane były następujące ustawy:
  1. Ustawa o tachografach (druk senacki nr 833)
  2. Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 832)
  3. Ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (druk senacki nr 868)
„Nieuchronność kary powinna być główną przesłanką odstraszającą od popełnienia naruszenia, nie zaś jej wysokość” – powiedział Artur Kalisiak.
Ponownie podkreślono, że zwiększanie wysokości nakładanych kar za wykroczenia w transporcie drogowym nie jest właściwym rozwiązaniem.
Ponadto, TLP po raz kolejny zwróciło uwagę na fakt, że nakładanie kar w trybie administracyjnym na osoby zarządzające transportem będzie miało negatywne skutki i spowoduje odchodzenie od wykonywanego zawodu.
Łukasz Bryła, Zastępca Głównego Inspektora Transportu Drogowego poinformował w odpowiedzi, że ustawa o transporcie drogowym przewiduje możliwość braku nałożenia kary na zarządzającego w sytuacji, gdy nie miał on wpływu na popełnione naruszenie. Niemniej jednak procedura administracyjna będzie wszczynana zgodnie z proponowanymi zapisami ustawy.
TLP wyraziło również poparcie dla faktu, że w systemie monitorowania drogowego przewozu towarów uwzględniono nasze postulaty dotyczące możliwości wykorzystywania posiadanych przez przedsiębiorców urządzeń służących do geolokalizacji pojazdów.
Obecni na posiedzeniu senatorowie jednogłośnie przyjęli wszystkie przedmiotowe ustawy.
Opracował:
Artur Kalisiak
Translate »