Rząd uwzględnia postulaty TLP, chce pomóc branży

Rząd uwzględnia postulaty TLP, chce pomóc branży

10 marca br. odbyła się rządowa konferencja prasowa poświęcona działaniom osłaniającym gospodarkę w związku z epidemią koronawirusa. „Jesteśmy przygotowani, aby dać przedsiębiorcom bezpieczeństwo w trudniejszym dla gospodarki czasie” – zadeklarowała Minister Rozwoju Jadwiga Emilewicz. Poinformowała też, że w przyszłym tygodniu zostanie przedstawiony w tej sprawie projekt specjalnej ustawy.

Z kolei Minister Rodziny, Pracy i Polityki społecznej Marlena Maląg powiedziała, że pracodawcy,  którzy znajdą się w trudnej sytuacji otrzymają wsparcie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Dofinansowanie będzie dotyczyć firm, których obroty spadną co najmniej o 15 proc. O uruchomienie środków z tego funduszu apelowała w dniu 9 marca br. Transport i Logistyka Polska w swoim wystąpieniu skierowanym do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

Minister Maląg dodała, że jeśli zaistnieje taka konieczność, pracodawca będzie mógł również wystąpić do ZUS-u o rozłożenie na raty lub umorzenie swoich składek.Nieoficjalnie uzyskaliśmy informację, że kolejny nasz postulat – zwolnienie pracodawców z wypłaty świadczeń chorobowych za czas kwarantanny, powinien także znaleźć się w przedmiotowym projekcie.

W naszym wystąpieniu do Premiera i przekazanym do wiadomości Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka występowaliśmy o specjalne rozwiązania dla przewoźników pasażerskich wykonujących przewozy na regularnych liniach komunikacyjnych. Minister Adamczyk zadeklarował na konferencji, że wobec braku klientów transportowcy, którzy utrzymują linie autobusowe w relacjach międzynarodowych, będą m.in. mogli je zawiesić bez szkody dla siebie. Minister wyjaśnił, że branża transportowa jest jedną z najbardziej narażonych na wpływ epidemii.

To dobrze, że Rząd tak szybko reaguje na zagrożenia dla gospodarki. Jesteśmy usatysfakcjonowani, że proponowane przez nas rozwiązania są brane pod uwagę przez administrację rządową. Miejmy nadzieję, że pozwoli to zminimalizować straty pracodawców z branży transportu drogowego, ocalić miejsca pracy dla naszych pracowników i już po kryzysie wywołanym koronawirusem nadal służyć społeczeństwu i innym branżom narodowej gospodarki.

Translate »