TLP BŁYSKAWICZNIE REAGUJE NA KARYGODNE DZIAŁANIE DUŃCZYKÓW – SKARŻYMY DANIĘ DO KOMISJI EUROPEJSKIEJ.

TLP BŁYSKAWICZNIE REAGUJE NA KARYGODNE DZIAŁANIE DUŃCZYKÓW – SKARŻYMY DANIĘ DO KOMISJI EUROPEJSKIEJ.

Polski transport co chwilę musi bronić się na innym froncie. Tym razem Duńczycy postanowili utrudnić życie nie tylko firmom transportowym, ale przede wszystkim kierowcom wprowadzając od 1 lipca 2018 r. absurdalny zakaz pozostawiania pojazdów na parkingach powyżej 25h.  

Przepisy ograniczają możliwość postoju pojazdów ciężarowych na parkingach zlokalizowanych w ramach krajowej sieci dróg i autostrad. Maksymalny dopuszczalny czas postoju wynosić będzie 25 godzin. Od 2019 r. za parkowanie powyżej wyznaczonego limitu nakładane będą dodatkowe, wyższe opłaty (zwiększenie opłat z 550 do 2000 DDK). Ponadto, planowane jest również podniesienie kar za niezgodne z przepisami parkowanie na drogach wjazdowych i wyjazdowych z parkingów.

Powstaje pytanie – w jaki sposób kierowcy mają odbierać wymagany prawem odpoczynek weekendowy na terenie Danii? Co ma zrobić kierowca gdy załadunek lub rozładunek jest opóźniony lub gdy hotel w którym zatrzymuje się aby odebrać odpoczynek nie ma odpowiedniej infrastruktury parkingowej?

Zakaz ten będzie najbardziej dotkliwy dla kierowców z państw peryferyjnych. W praktyce, z uwagi na geograficzne położenie siedzib pracodawców nie będą mieli możliwości wykonania usługi przewozu międzynarodowego, jeśli nocleg będzie wypadał na terenie Danii.

Transport i Logistyka Polska skierowała oficjalną skargę do Komisji Europejskiej na duńskie przepisy, jako narzędzia skrajnie utrudniającego swobodę wykonywania usług w ramach Wspólnoty. Przyjęte przez Duńczyków przepisy łamią również inne postanowienia unijnego prawa, a także bezpośrednio uderzają w kierowców, którzy są zobligowani do odbioru odpoczynku w określonym wymiarze.

Liczymy na to, że tak dbająca o aspekt socjalny Komisja Europejska dostrzeże absurdalność przyjętych przepisów i stanie po stronie kierowców i europejskich firm transportowych.

Oprcowała:

Beata Gorczyca

Translate »